پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس تاریخ

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر تاریخ ایران و جهان باستان چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس تاریخ

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس تاریخ

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر تاریخ معاصر ایران چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس تاریخ

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیران درس تاریخ با موضوع چگونه توانستم درس تاریخ را برای دانش آموزان جذاب تر کنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیران تاریخ دبیرستان با موضوع چگونه افت درسی کوثر دانش آموز پایه دهم علوم انسانی را در درس تاریخ کاهش دادم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی درس تاریخ متوسطه با موضوع چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیران تاریخ با موضوع چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کردم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی برای دبیر تاریخ با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر تاریخ با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم

40,000 ریال
خرید محصول