پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری کم توان ذهنی متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی متصدی کارگاه نوآوری و کارآفرینی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

متصدی کارگاه کارآفرینی و تولید چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر کارگاه کارآفرینی و تولید چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی کار و فناوری با موضوع جذاب نمودن درس کار و فناوری برای دانش آموزانم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معلم کار و فناوری متوسطه اول با موضوع فرم های خودسنجی و همسال سنجی انگیزه یادگیری

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معلم کار و فناوری راهنمایی با موضوع چگونه توانستم به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی سطح علمی دانش آموزانم را در دروسی مثل کار و فناوری بالا ببرم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری راهنمایی با موضوع چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب کار و فناوری سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم

35,000 ریال
خرید محصول

نمونه اقدام پژوهی دبیران کار و فناوری با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس کار و فناوری ترغیب کنم

35,000 ریال
خرید محصول