پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر تعلیمات ادیان الهی و اخلاق متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر عربی متوسطه دوم چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس عربی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر عربی متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس عربی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر تعلیمات الهی و اخلاق متوسطه دوم چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر تعلیمات الهی و اخلاق متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر قرآن متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان

50,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر قرآن متوسطه دوم چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس قرآن

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر دینی و عربی با موضوع ارتقا سطح علمی دانش آموزان در درس قرآن و دینی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر دینی و عربی با موضوع ترغیب دانش آموزان به تفکر فعال و درک مفاهیم قرآنی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر عربی متوسطه اول با موضوع افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به درس عربی

35,000 ریال
خرید محصول