پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

الگوی برتر تدریس فیزیک ۳ دوازدهم نیروی اصطکاک

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس فیزیک ۲ یازدهم نیروی محرکه الکتریکی و مدار ها

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس فیزیک ۱ دهم کار و انرژی پتانسیل و انرژی پتانسیل گرانشی

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس آزمایشگاه علوم تجربی ۱ متوسطه دوم کوهنوردان چگونه با استفاده از نقشه های عارضه نگاری مسیر یابی می کنند؟

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس آزمایشگاه علوم تجربی ۱ پایه دهم آیا گیاهان با هم رقابت می کنند؟

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس آزمایشگاه علوم تجربی ۱ دهم اصل ارشمیدوس

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس آزمایشگاه علوم تجربی ۱ دهم خالص سازی نیترات ها

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس علوم و فنون ادبی ۲ یازدهم آرایه های ادبی

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس علوم و فنون ادبی ۲ یازدهم سبک شناسی دوره بیداری

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس علوم و فنون ادبی ۲ یازدهم پایه های آوایی نا همسان

30,000 ریال
خرید محصول