پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش مبنای ۵ و ۱۰

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول درس علوم با موضوع فایده گیاهان

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع جنگل گ گ

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس علوم با موضوع رشد گیاهان

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه اول درس ریاضی با موضوع تفریق

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول دبستان درس ریاضی با موضوع تدریس عدد ۷

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول درس ریاضی با موضوع لوح سوم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش عدد ۸

30,000 ریال
خرید محصول