پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

الگوی برتر تدریس کلاس دوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع آموزش جمله سازی

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه دوم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع خدای مهربان

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس دوم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کوشا و نوشا

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس دوم درس علوم با موضوع زندگی ما و گردش زمین

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه دوم درس علوم با موضوع برای جشن آماده شویم

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه دوم ابتدایی درس علوم با موضوع انواع صداها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

3000 تومان
خرید محصول