پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر دین و زندگی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی کم توان ذهنی متوسطه دوم افزایش سطح علمی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تعلیمات دینی کم توان ذهنی متوسطه اول افزایش سطح علمی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی افزایش سطح علمی در درس دین و زندگی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمان افزایش سطح علمی در درس پیام های آسمان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی خلاقیت در چگونگی تقویت تربیت دینی در دانش آموزانم

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی ترغیب دانش آموزم و نهادینه کردن مسائل دینی و معنوی

30,000 ریال
خرید محصول