پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر فرهنگ و هنر افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه آموزشی دبیر راهنمایی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر هنر کم توان ذهنی متوسطه دوم افزایش سطح علمی در درس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر آموزش هنر کم توان ذهنی متوسطه اول افزایش سطح علمی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر فرهنگ و هنر افزایش سطح علمی در درس هنر

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر دبیر هنر ایجاد انگیزه وحس وطن پرستی با استفاده از لوازم التحریر وطنی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر هنر خلاقیت در بهبود خط تحریری دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر هنر افزایش خلاقیت در هنر را در دانش آموزانم

30,000 ریال
خرید محصول