پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر کار و فناوری افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر کارگاه کارآفرینی و تولید افزایش بهره وری علمی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر کار و فناوری کم توان ذهنی متوسطه اول افزایش سطح علمی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی متصدی کارگاه نوآوری و کارآفرینی افزایش سطح علمی در درس

30,000 ریال
خرید محصول

متصدی کارگاه کارآفرینی و تولید افزایش سطح علمی در درس کارآفرینی و تولید

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر کارگاه کارآفرینی و تولید افزایش سطح علمی در درس تولید

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر کار و فناوری افزایش سطح علمی در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر دبیر کار و فناوری بالا بردن سطح تمرکز و توجه در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر کار و فناوری ارتقای سطح علمی در کار و فناوری به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر کار و فناوری شناسایی خلاقیت و توانمندی های فردی دانش آموزان با توجه به درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول