پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول درس علوم با موضوع فایده گیاهان

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع جنگل گ گ

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس علوم با موضوع رشد گیاهان

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه اول درس ریاضی با موضوع تفریق

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول دبستان درس ریاضی با موضوع تدریس عدد ۷

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول درس ریاضی با موضوع لوح سوم

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش عدد ۸

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه اول دبستان درس ریاضی با موضوع الگویابی

3000 تومان
خرید محصول