پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

الگوی برتر تدریس پایه سوم دبستان درس قرآن با موضوع تمرین تشدید

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس سوم درس ریاضی با موضوع ضرب اعداد یک رقمی

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه سوم درس ریاضی با موضوع گوشه

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس سوم ابتدایی درس قرآن با موضوع آموزش قرآن کریم

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس سوم دبستان درس ریاضی با موضوع تفریق با انتقال

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه سوم ابتدایی درس علوم با موضوع دستگاه گوارش

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه سوم دبستان درس علوم با موضوع آب بر روی زمین

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم دبستان درس علوم با موضوع اندام های حرکتی

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دریاها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع بچه های کانون

3000 تومان
خرید محصول