پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع توزیع پذیری صفحه ۷۱

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه سوم دبستان درس قرآن با موضوع تمرین تشدید

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس سوم درس ریاضی با موضوع ضرب اعداد یک رقمی

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه سوم درس ریاضی با موضوع گوشه

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس سوم ابتدایی درس قرآن با موضوع آموزش قرآن کریم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس سوم دبستان درس ریاضی با موضوع تفریق با انتقال

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه سوم ابتدایی درس علوم با موضوع دستگاه گوارش

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه سوم دبستان درس علوم با موضوع آب بر روی زمین

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم دبستان درس علوم با موضوع اندام های حرکتی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دریاها

30,000 ریال
خرید محصول