پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس ششم ابتدایی درس ریاضی با موضوع تقسیم اعشار بر اعشار

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه ششم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع هفت خان رستم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم دبستان درس علوم با موضوع زمین پویا

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم ابتدایی درس علوم با موضوع نیروی مغناطیسی

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم درس علوم با موضوع سفر انرژی

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه ششم دبستان درس علوم با موضوع سالم بمانیم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه ششم ابتدایی درس ریاضی با موضوع تشخیص نسبت ها

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس ششم دبستان درس ریاضی با موضوع تقسیم کسر ها به صورت کلی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه ششم دبستان درس ریاضی با موضوع تقریب زدن

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس ششم درس ریاضی با موضوع تفهیم مقایسه اعداد

30,000 ریال
خرید محصول