پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

الگوی برتر تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع ابوعلی سینا

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه چهارم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع باغچه اطفال

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس چهارم درس علوم با موضوع سنگ ها

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه چهارم درس علوم با موضوع انتقال مواد در بدن

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع انرژی نیاز هر روز ما

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم دبستان درس علوم با موضوع آشنایی با انواع آینه ها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم دبستان درس ریاضی با موضوع رسم نیمساز

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع خواص مستطیل

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم درس ریاضی با موضوع آموزش مفهوم کسر

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم درس ریاضی با موضوع کسر های مساوی

3000 تومان
خرید محصول