پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

طرح درس علوم بر اساس برنامه درس ملی درس زندگی با کدام یک آسان تر است؟ پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس زمین خانه سنگی ما پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس تشدید بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس تقارن بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس مفهوم تفریق بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس تدریس حروف ناخوانا بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس تدریس عدد ۳ بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس حضرت سلیمان بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سوره ی ناس بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس بخوانیم بر اساس برنامه درسی ملی درس معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول