پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

طرح درس ریاضی بر اساس برنامه درس ملی درس واحد اندازه گیری طول پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس تدریس سوره ی قدر بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سوره ی توحید بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سوره قدر بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سوره ناس بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سوره فیل بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سفره ی عمو عباس بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سوره انشراح بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس شادی گل ها بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس شناخت شکلهای هندسی بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول