پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

طرح درس مفهوم ضرب بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس گنجایش بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس مفهوم حجم بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس بخشپذیری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس اندازه گیری زاویه بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس صبح روز بعد بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس راهنمایان زندگی بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس پیامبران خدا بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس حق مردم بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس اسراف بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول