پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نقشۀ جامع علمی کشور و تربیت معلم

50,000 ریال
خرید محصول

سند تحول بنیادین و تربیت معلم مقاله کامل و آماده

50,000 ریال
خرید محصول

اسناد فرادستی و مبنایی در تربیت معلم

50,000 ریال
خرید محصول

قصه‌گویی تنوع و تبادل فرهنگی

50,000 ریال
خرید محصول

قصه‌گویی رسانه مهارت‌های زندگی

50,000 ریال
خرید محصول

قصه‌گویی تجربه اجتماعی و روابط انسانی

50,000 ریال
خرید محصول

دنیای مدرن عصر ارتباطات و حیات قصه‌ها

50,000 ریال
خرید محصول

روانشناسی و جامعه ی سالم مقاله کامل و آماده

50,000 ریال
خرید محصول

روانشناسی و آموزش و پرورش مقاله کامل و آماده

50,000 ریال
خرید محصول

روانشناسی و معنویت مقاله کامل و آماده

50,000 ریال
خرید محصول