پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

کنش پژوهی ادبیات و زبان فارسی ایجاد زمینه برای یادگیری اثر بخش در دانش آموزان برای فراگیری درس ادبیات فارسی بوسیله کار گروهی و آموزش های دانش آموز محور

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی افزایش میزان یادگیری درس زبان فارسی در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی فردی دبیر ادبیات جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان بوسیله راهکار های مدرسه محور

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی فردی کارورزی بر طرف کردن مشکل ضعف ماده ی درسی ادبیات و زبان فارسی با ارائه راه حل های مناسب

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی بر طرف کردن مشکلات دانش آموزان در درس زبان فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی چیست؟ بر طرف کردن مشکلات دانش آموزان درکلاس درس زبان فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی درس ادبیات تحول در درس انشا ء دوره راهنمایی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ ادبیات بهبود وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی به کمک تکنیک های خلاقیت

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر ادبیات رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای در یکی از دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر ادبیات بالفعل ساختن استعدادهای بالقوه دانش آموزان در زمینه انشانویسی

30,000 ریال
خرید محصول