پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

کنش پژوهی فردی کارورزی تربیت بدنی علاقه مند کردن دانش آموزان به انجام ورزش صبحگاهی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر تربیت بدنی کمک به شاداب سازی حیاط و محوطه ورزشی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی درس تربیت بدنی بر طرف کردن مشکل چاقی دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ تربیت بدنی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های ورزشی با ارائه راهکار های جذاب و بهسازی چمن و وضعیت ظاهری مجتمع ورزشی

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر تربیت بدنی ترغیب دانش آموزان به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی دبیر تربیت بدنی حل مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی تربیت بدنی علاقه مند کردن دانش آموزان آموزشگاه به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی تربیت بدنی بر طرف کردن اختلالات رفتاری دانش آموزان در زنگ ورزش

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی دبیر تربیت بدنی علاقه مند کردن دانش آموزان آموزشگاه به بازی و مهارت در تربیت بدنی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی دبیر تربیت بدنی حل مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان بوسیله ورزش

30,000 ریال
خرید محصول