پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع الگوها

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم دبستان درس قرآن با موضوع سوره انفال

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم درس ریاضی با موضوع مفهوم حجم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کتاب های مرجع

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دوست صمیمی و دانا

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخش پذیری

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها

30,000 ریال
خرید محصول