پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

3000 تومان
خرید محصول

گزارش درس پژوهی کلاس ششم ساده کردن کسر به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت

3000 تومان
خرید محصول

گزارش درس پژوهی پایه ششم آمار به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.

3000 تومان
خرید محصول

گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

3000 تومان
خرید محصول

گزارش درس پژوهی ششم دبستان تقریب زدن بهترین نمونه موجود.

3000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده ششم ابتدایی روش حل مسأله به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

3000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

3000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به صورت کامل با گزارش دقیق

3000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود

3000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم دبستان درس مختصات نمونه بسیار کامل و آماده

3000 تومان
خرید محصول