پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

گزارش تخصصی معلم عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی معلم عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی چگونگی علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

نکته ای پیرامون گزارش تخصصی معلم عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی معلم عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی چگونگی علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۲۷ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی معلم عربی پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش تخصصی معلم عربی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی معلم عربی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

دیباچه پیرامون قضیه علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

درک مشکل پیرامون قضیه  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

بررسی بیشتر در رابطه با علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

ارائه مستندات پیرامون علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

پیش بینی نتایج در مورد علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

راهکارها پیرامون قضیه علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

رفرنس و منبع مورد استفاده علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

گرد آوری شواهد یک

-۱ مصاحبه )دانش آموزان و اولیاء

-۲ پرسشنامه

چگونگی انجام کار:

باتوجه به نمرات دانش آ موزان وموقعیت کلاس وپرسشنامه جمع آوری شده از دومیاءراه حل های

زیررا بررسی کردم.

-۱ استخراج کلیه افعال درس هرجلسه .

-۲ انجام مسابقه فردی وگروهی ساخت صیغه های فعل درکلاس.

-۳ آموزش از طریق ایماءواشاره.)ایجاد رمز به خصوص برای هر صیغه(

-۴ تشویق سرگروه ها برای کار با افراد ضعیف.

-۵ جابجایی ساعت تدریس هفتگی در برنامه روزانه.

نتایج حاصل از فرم نظر سنجی:

-۱ نحوه تدریس معلم. ۰

-سخت بودن عربی پایه دوم. ۰

عدم انگیزه دانش آموزان جهت فراگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم.

عدم تکرار و تمرین در منزل.

عدم جایگزینی صحیح در برنامه هفتگی.

استفاده بدون برنامه از تلویزیون-کامپیوتروماهواره.

عدم پیگیری اولیاء

کم بودن ساعات تدریس درس عربی.

جهت تدریس درس جدید از دانش آموزان می خواستم درمنزل مروری بر درس جدید داشته باشندکلیه لغات جدید وافعال جدیدی که دردرس می بیننددردفتر عربی یادداشت کنند در ابتدای کلاس پس از تدریس قواعد باکمک البوم افعال ضمن قرائت درس جدید ازآنها می خواستم افعال جدیدرابا نوع فعل وصیغه برای کلاس مشخص کنند.

متن درس هم با کمک دانش آموزان ترجمه می شدومن صرفاًمتون ترجمه شده را تصحیح می کردم.کم کم این کار باعث ترغیب وتشویق دانش آموزان جهت مشارکت در تدریس شد تا جایی که دانش آموزانی داوطلب تدریس می شدند .همانطور که می دانیم در تدریس به روش بازی،روابط اجتماعی فراگیران،مشارکت پذیری واعتمادوروحیه ی تعاون تقویت می شود.بازی برنامه ایی متعادل وفرآیند محور فراهم می آوردکه همه ی اهداف رشد را تحقق می بخشد.ودر عین حال به ارتقای مهارت های جسمی،گفتاری واجتماعی یاری می رسا ند.

فعالیت های گروهی وانفرادی باز باخورد های فوری برای معلم در توجه نشان دادن به هر فراگیرفراهم می آورد.مهم تر از همه ،یادگیری را برای فراگیران لذت بخش می سازد ودرآن ،انگیزه ای مداوم برای آموزش های مدرسه ای به وجود می آورد.)به نقل ازکتاب آموزش وپرورش در پیش) دبستان،نوشته وینتا کول،ترجمه فرحنده مفیدی)تهران:سمت، ۱۳۷۴

دانش آموزان از نظر علایق وتوانایی ها متفاوت اند.بنابراین عده زیادی ازآنها تمایل زیادی به بازی دارند وهر فعالیتی را درقالب بازی دوست دارند .معلم بایداز این موقعیت برای آموزش مفاهیم استفاده کند البته این روش تا حدودی دشوا ر است اما اثربخشی آن در یادگیری قابل توجه است..) )منوچهر فضلی خانی، ۲۷۱:۱۳۸۶

بنابراین روش دیگری که پس ازخاتمه درس اجراء می شد مسابقه فردی یا گروهی بود .درمسابقه فردی دو نفر از دانش اموزان شرکت می کردند افعال خاصی از آنها خواسته می شدبا زمان مشخص وشخص برنده توسط دانش آموزان تشویق می شد.

در مسابقه گروهی فعل خاصی ازگروها خواسته می شد گروهی که زودتر پاسخ رامی نوشت باگفتن کلمه سُک سُک زمان را خاتمه می دادودرصورتی که پاسخ درست می داد نمره تشویقی می گرفت

۱–ارتباط نزدیکی بین آموخته های قبلی دانش آموزان با مطالب درس جدید وجود دارد.

-۲ مشارکت دانش آموزان در تدریس های به تعمیق آموخته های اوکمک شایانی می کند.

-۳ انجام بازی فردی وگروهی کلاس راشاداب وازدلزدگی نسبت به درس عربی می کاهد.

-۴ عامل تشویق تاثیر محسوسی در بهبود فرآیند یادگیری دارد.

-۵ استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش اموزآن نقش مثبت دارد.

علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی و عوامل افت یادگیری آن

در گفتگوهایی که با دانش آموزان بعمل آمد و همچنین با در جریان قرار دادن مدیر و معاون مسائل مهمی مطرح شد و از جمع بندی کل اطلاعات بدست آمده به علل و عواملی اشاره شد که باعث افت یادگیری دانش آموزان در درس عربی شده است. بطور کلی می توان علتهای عدم پیشرفت در یادگیری درس عربی و علاقه نداشتن دانش آموزان به این درس را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱-   به دلیل استفاده از دبیران غیر متخصص و غیر مسلط و نا مرتبط با ادبیات عرب در سنوات گذشته دانش آموزان، اطلاعات اولیه و پایه ای که پیش نیاز مطالب سطح بالاتر است ندارند و اکنون درس عربی برای آنها به یک کابوس تبدیل شده است و تصور می کنند که یادگیری عربی ناممکن است و هیچ روحیه ای برای فراگیری آن ندارند.

۲-  دومین عامل که متأثر از همان عامل اول است ونتیجه ی مستقیم آن می باشد ارفاقهای بی حد و حصر دبیران دوره های قبل باعث شده است که دانش آموزان با همان روحیه ی تکدی نمره تربیت شوند و از خود هیچ سعی و تلاشی بعمل نیاورند.گزارش تخصصی معلم عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید گزارش تخصصی معلم عربی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1