پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر جغرافیای ایران چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس جغرافیا

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس جغرافیا

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا با موضوع تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس جغرافیا

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا متوسطه دوم با موضوع به کارگیری تکنیک مشاوره خصوصی با دانش آموزان ضعیف

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا متوسطه اول با موضوع وسایل کمک آموزشی در یادگیری بهتر درس جغرافیا

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا با موضوع چگونه توانستم به کمک اردوهای آموزشی و تفریحی به یادگیری دانش آموزان در ردس جغرافیا کمک کنم ؟ دقیق و کامل در قالب ورد

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا مقطع متوسطه با موضوع چگونه توانستم به کمک اردوهای آموزشی و تفریحی به یادگیری دانش آموزان در ردس جغرافیا کمک کنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیران جغرافیا با موضوع تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا در پایه دهم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا دبیرستان با موضوع چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم

35,000 ریال
خرید محصول

نمونه اقدام پژوهی دبیر جغرافیا با موضوع چگونه توانستم با روش های نوین تدریس دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقمند سازم

40,000 ریال
خرید محصول