پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

یک نمونه کنش پژوهی گروهی تشویق و ترغیب دانش آموزان به پوشیدن چادر

30,000 ریال
خرید محصول

طرح کنش پژوهی نهادینه سازی فرهنگی پژوهشگری و علم آموزی در دانش آموزان به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی گروهی کارورزی ۳ چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی کارورزی ۳ فراهم کردن شادابی زنگ های تفریح در آموزشگاه

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی کارورزی ۳ جلوگیری از رخنه کردن تهاجم فرهنگی در خوابگاه

30,000 ریال
خرید محصول

یک نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ علاقه مند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه و ماندن در کلاس

30,000 ریال
خرید محصول

دانلود کنش پژوهی کارورزی ۳ افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ کمک به دانش آموزان برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی تقویت آموزه های دینی در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی گروهی دانشجو فرهنگیان نهادینه کردن فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط در آموزشگاه

30,000 ریال
خرید محصول