پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجارب برتر تربیتی آموزگار ابتدایی حل مشکل اختلالات رفتاری دانش آموز

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی آموزگار بهبود پرخاشگری دانش آموز پایه …

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی معلم ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس با زندگی

30,000 ریال
خرید محصول

مقاله تجربه برتر تربیتی امانت داری و گسترش آن در بین دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه های تجارب برتر تربیتی چگونگی بررسی ورفع اختلال اضطراب در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی درمان استرس پس از آسیب PTSD دانش آموز

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب تربیتی معلمان تعمیق و اعتقاد به حجاب و عفاف دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت رعایت مسایل بهداشتی و بیان مضرات میکروب و انتقال آلودگی از طریق مکیدن لوازم نوشتاری

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه تربیتی اجرای اقداماتی پیرامون طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم

30,000 ریال
خرید محصول

مقالات تجارب برتر تربیتی ترغیب دانش آموز با نقص کم توجهی و بیش فعالی به کلاس و درس

30,000 ریال
خرید محصول