پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع الگوها

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس ششم ابتدایی درس ریاضی با موضوع تقسیم اعشار بر اعشار

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش چهار ضلعی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع توزیع پذیری صفحه ۷۱

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق گسترده با انتقال

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش مبنای ۵ و ۱۰

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع آشنایی دانش آموزان با منظومه شمسی

35,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه ششم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع هفت خان رستم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم دبستان درس علوم با موضوع زمین پویا

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم ابتدایی درس علوم با موضوع نیروی مغناطیسی

30,000 ریال
خرید محصول