پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

الگوی برتر تدریس علوم و فنون ادبی ۲ یازدهم پایه های آوایی نا همسان

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس جغرافیا ۳ متوسطه دوم فنون و مهارت های جغرافیایی

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس جغرافیا ۳ پایه دوازدهم انواع مخاطرات طبیعی

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس جغرافیا ۳ دوازدهم شهر هوشمند کاربری زمین

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس جغرافیا ۳ پایه دوازدهم مدیریت حمل و نقل

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس جغرافیا ۳ دوازدهم مقرر و موقعیت حوزه نفوذ سکونتگاه

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس عربی ۲ پایه یازدهم ارحموا ثلاثا + ترجمه الفعل المضارع

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس عربی ۲ یازدهم انسانی اَلصِّدْقُ + اَلْجُملَهُ بَعْدَ النَّکِرَهِ

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس عربی ۲ یازدهم تاثیر اللغه الفارسیه علی اللغه العربیه +المعرفه النکره+ ترجمه الفعل المضارع

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع الگوها

30,000 ریال
خرید محصول