پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش بیش تر و  یادگیری بهتر دروس

نکته ای پیرامون گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش بیش تر و  یادگیری بهتر دروس با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۲۰ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

سرآغاز سخن پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

دیباچه پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

درک مشکل پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

بررسی بیشتر در رابطه با تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

ارائه مستندات پیرامون تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

پیش بینی نتایج در مورد تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

راهکارها پیرامون قضیه تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

رفرنس و منبع مورد استفاده تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش

جمع آوری اطلاعات

  • ۱-۱مشاهده:

باتوجه به مطالب وتوضیحاتی که درقسمت توصیف وضع موجودوشرایط فیزیکی محیط مدرسه بیان شد مانند:کمبودفضا ومناسب نبودن حیاط مدرسه وکوچک بودن فضانسبت به تعداددانش آموزان ، دانش آموزان درساعت استراحت کلاسی به کارهای گوناگونی به شرح ذیل مشغول می باشند:

 

کشتی گرفتن -دعواکردن-باسنگ توپ بازی کردن -لگدبازی کردن -ورزش کردن

پس ماچه کارهایی بایدانجام دهیم که برشادی دانش آموزان بیافزاییم وحوادث واتفاقاتی راازقبیل دعواوزمین خوردن باتوجه به فضای کوچک مدرسه به حداقل برسانیم وبرنامه های فرهنگی وتفریحی متنوعی ایجادکنیم.

  • ۱-۲مصاحبه:
  • بایکی ازدبیران آموزشگاه که ۲۰سال سابقه آموزشی داشت صحبت نمودم ایشان شادابی بچه هارادرآموزشگاه ومدرسه برگرفته ازشادابی معلمان ومدیر ومعاون آموزشگاه می دانستند واذعان داشتندفضایی که امروزه بعضی ازمدارس واقعادارندبخصوص کوچک بودن صحن آموزشگاه وکمبودامکانات باعث شده که بچه ها نتواننددرساعت استراحت کلاسی شادباشندوانرژی های مازادخودراتخلیه نمایندوروی بیاورندبه دعواوکشتی گرفتن ویابازی باسنگ وهل دادن همدیگر(رجوع شودبه تصاویربالا)وبایدکاری کنیم که شادی آنهابه صورت هدف داروبابرنامهگذرانده شود.
  • الف- مدیرآموزشگاه درمجتمع اظهارداشتندکه ساعت استراحت کلاسی برای ماحکم یک کابوس راپیداکرده است وهرساعت آن که به سلامت می گذردنفس راحتی می کشیم وخداراشکر می کنیم ایشان می گویدکه ازطرفی نمی شودجلوی جنب جوش بچه هاراگرفت وازطرفی دیگراین فضاهای کوچک نسبت به دانش آموزان وداشتن پله هادرمحوطه زمینه درگیری وخشونت بین بچه هارابه وجود می آورد
  • ب-یکی ازاولیای دانش آموزان به نام آقای امیرزاده که همان روزبه مدرسه مراجعه نموده بودنددرتکمیل صحبت های مدیرمحترم آموزشگاه گفتندکه ای کاش آموزش پرورش درساختن مدارس به مجموعه ای ازعوامل ازجمله به نیازهای جسمی وروحی بچه هابیشترتوجه می کردومحوطه های بزرگ تری می ساخت ویا یک برنامه ای خاص درساعت استراحت بچه هاترتیب می دادتاانرژی بچه هاتخلیه شودیابیشترمنجربه شادی بچه هاگردد.
  • ج-دانش آموز-یکی ازدانش آموزان کلاس دوم به نام آقای احمدعاشوری بیان می داردکه درساعت استراحت کلاسی اکثراوقات بازی می کنند ویاخوراکی های خودرامی خورندوگاهی هم بابچه هادعوامی کنندوبعضی وقت هابابچه هادوستی کوتاه مدتی رادارنداین دانش آموزکه ازهمان دانش آموزان پرجنب جوش می باشدمی گویدکه معمولادردعواهابیشترمواقع کتک زیادی رانوش جان می کنم.

گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1