پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی و بهداشت کم توان ذهنی متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس علوم

30,000 ریال
خرید محصول

متصدی آزمایشگاه علوم تجربی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس علوم تجربی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس علوم

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع بررسی روشهای کاهش ترس از مشارکت در فعالیتهای گروهی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع آموزش آداب معاشرت به دانش آموزان

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه نهم را درس آزمایشگاه علوم وکارعملی علاقمندکنم ؟ دقیق و کامل در قالب ورد

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم متوسطه با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه نهم را درس آزمایشگاه علوم وکارعملی علاقمندکنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم راهنمایی با موضوع چگونه توانستم با توجه به درس علوم نهم مهارت های زندگی را به دانش آموزان کلاسم آموزش داده و علاقه مند نمایم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم پایه نهم با موضوع چگونه توانستم با توجه به درس علوم نهم مهارت های زندگی را به دانش آموزان کلاسم آموزش داده و علاقه مند نمایم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی برای دبیران علوم تجربی با موضوع چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم

40,000 ریال
خرید محصول