پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع کاهش آثار منفی آوردن گوشی همراه به مدرسه

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاونان پرورشی با موضوع بر طرف کردن مشکل رفتار های ناهنجار دانش آموزم در مدرسه

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مختلف مدرسه

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع تربیت اخلاقی و رفتاری دانش آموزان

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاونین پرورشی با موضوع ایجاد روحیه توکل به خدا در دانش آموزان

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع تقویت باورهای دینی دانش آموزان

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاونین پرورشی ابتدایی با موضوع کاهش اضطراب با آموزش مهارت های زندگی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی متوسطه اول با موضوع افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان دقیق و کامل

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع چگونه توانستم با مشارکت اولیا و استفاده بهینه از تواناییهای آنان در فرایند فعالیت های پرورشی به نتیجه مطلوب برسم ؟ دقیق و کامل در قالب ورد

35,000 ریال
خرید محصول

نمونه اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع چگونه توانستم با بهره گیری از مشوق های قرآنی وادبی و… در تغییر مطلوب بر رفتار دانش آموزان تاثیر گذار باشم؟ دقیق و کامل در قالب ورد

35,000 ریال
خرید محصول