پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر فارسی و نگارش چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم و فنون ادبی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر نگارش متوسطه دوم چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر نگارش متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر فارسی و نگارش چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر فارسی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس فارسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی با موضوع بهبود نمرات املای دانش آموزان کلاس

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر ادبیات متوسطه دوم با موضوع ایجاد انگیزه و جذب دانش آموزان دبیرستانی در درس ادبیات

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه دوم با موضوع ارتقا علاقه دانش آموزان به شاهنامه خوانی

35,000 ریال
خرید محصول