پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

نکته ای پیرامون گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۲۳ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

دیباچه پیرامون قضیه بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

درک مشکل پیرامون قضیه  بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

بررسی بیشتر در رابطه با بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

ارائه مستندات پیرامون بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

پیش بینی نتایج در مورد بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

راهکارها پیرامون قضیه بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

رفرنس و منبع مورد استفاده بر طرف سازی کمرویی در دانش آموزم

اهداف تحقیق

اهم اهداف تحقیق به شرح زیر است :

۱- شناخت علل و عواملی که در گوشه گیری و انزواطلبی دانش آموز مورد نظر در کلاس مؤثرند . و کوشش در جهت حل مشکلات این دانش آموز

۲- توجه به دانش آموز مورد نظر از جانب والدین و دبیر    و جلوگیری از عواقب بعدی این اختلال رفتاری.

۳- کمک به دانش آموز مورد نظر و تلاش برای اجتماعی شدن و کشف استعداد و توانایی های بالقوه آن ها و ایجاد روحیه مشارکت و تعامل اجتماعی در آنان.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع در این است که ، چون دانش آموزان دوره متوسطه اول در سنین حساس و بحرانی بلوغ قرار دارند ، اگر این اختلال رفتاری در این مقطع سنی مورد توجه و سپس درمان قرار نگیرد ، سبب یافتن هویت و جایگاه فرد در جامعه و در سنین بالاتر خواهد شد .

اگر نتایج این تحقیق به گونه ای باشد که بتواند رهنمون های مفیدی به دبیران در این زمینه ارائه دهد شاید کمکی باشد در جهت مبارزه با کمرویی دانش آموزان در مدارس .

سؤالات تحقیق

۱-    دبیر تا چه میزان می تواند در کاهش کمرویی دانش آموزان مؤثر واقع شود؟

۲-    تشکیل گروه های کوچک درسی در کلاس تا چه میزان در کاهش کمرویی تأثیر دارد؟

۳- دادن مسئولیت به دانش آموزان کمرو تا چه میزان در برطرف کردن کمرویی آن ها مؤثراست؟

۴-    تشویق کارهای مثبت دانش آموزان تا چه اندازه در کاهش کمرویی آنها مؤثر است؟

فرضیه های تحقیق

۱-    دبیر در کاهش کمرویی دانش آموزان تأثیر زیادی دارد و نقش مهمی ایفا می کند .

۲-    تشکیل گروه های کوچک درسی در کاهش کمرویی دانش آموزان بسیار مؤثر است.

۳-    دادن مسئولیت به دانش آموزان کورو در اجتماعی کردن آنان تأثیر دارد.

۴-    تشویق کارهای مثبت دانش آموزان کمرو ، درکاهش کمرویی آن ها تأثیر زیادی دارد.

تعاریف عملیاتی

کمرویی : کمرویی صفت فردی است که به خاطر ترسویی ،  احتیاط کاری و عدم اطمینانش ، نزدیک شدن به او مشکل است و در فرهنگ لغت ، کمرویی را به عنوان ناراحت بودن در حضور دیگران تعریف می کند. (مجله پیوند-۱۳۷۹۲ – ص۴۳)

فرد کمرو کسی است که هشیارانه از مواجهه با افراد یا چیزهای مشخص یا انجام کاری همراه آنان بیزار است . در گفتار و کردار خود ملاحظه کار است و به طور محسوسی ترسو می باشد .(مجله پیوند – ۱۳۷۹- ص ۴۳)

پیشینه تحقیق :

از نظر متخصصان بهداشت و سلامت روان ، کمرویی و انزواطلبی در حکم یک اختلال رفتاری ، از جدی تریت مشکلات دانش آموزان و نوجوانان است .

«کمرویی» توجهی غیر عادی و مضطربانه به خویشتن در موقعیت های اجتماعی است که به دنبال آن ، فرد دچار نوعی تنش روانی – عضلاتی می شود و شرایط عاطفی و شناختی او تحت تأثیر قرار می گیرد و موجب بروز رفتارهای خام و واکنش های نامناسب می گردد.  (رشد آموزش ابتدایی -۱۳۸۱ – ص۷۵)

کمرویی واقعی شخصی است که فرصت های خجالت کشیدن بیشتر از دیگران در اختیار او قرار می گیرد تا به جایی که آشکارا می توان گفت تمام روز خود را با این عارضه می گذراند. او در این حالت اگر بخواهد دست به ساده ترین کارها بزند و یا آسان ترین برخورد و رابطه را ایجاد نمایدیا مثلاً تصمیم بگیرد به چنان وضع اسفناکی می افتد که هیچ کس جز خود او نمی تواند آن را توصیف نماید . چون در آن موقع در او عدم اعتماد به نفس ایجاد می شود و حالات هیجانی در او ظاهر می گردد . (مثل لکنت زبان و غیره) (ژان شارتیه ، ۱۳۷۳ – ص ۷۸)

این بیماری امری است که می توان گفت جنبه عمومیت دارد . دامنه آن بقدری است که حتی کمتر خانواده ای را سراغ داریم که فردی از آن دچار این حالت لااقل در مقطعی از سنین خود نباشد . بر اساس یک همه پرسی ۱۷ درصد دانش آموزان مورد مطالعه این حالت را داشته اند . به صراحت می گوییم که افسردگی و انزواجویی به صورت موقت و زود گذر در افراد  عادی هم دیده می شود ولی کمتر نمایان است . این امر بدان خاطر است که اطفال در حال رشد هستند و تشخیص افسردگی در آن مشکل است و جست و خیز ها حتی اگر اندک هم باشند مانع آگاهی در این امر است . با همه این وسعت و کثرت احتمال تداوم آن در افراد حدود یک درصد است . و البته این احتمال در مورد زنان دوبرابر مردان و در سنین بالاتر به مراتب بیشتر از سنین پایین است . هم چنین بر اساس آماری بیماران افسردگی که میل به انزوا دارند ۲۵ – ۴۵ درصد بیماران روانی را تشکیل می دهند و افسردگی روانی حدود ۱۰ درصد کل آن را این نکته هم قابل ذکر است که عزلت طلبی در برخی از جوامع امری مستحسن شمرده می شود و طرفداران مذهب بودائی آن را وسیله ای برای رشد و تکمال بحساب می آورند ، درحالی که از نظر ما آن عزلتی برای دستیابی به مقصدی اندیشیده عامل رشد است که ارادی و آگاهانه باشد نه ناشی از مرض. . (قائمی ، علمی – ۱۳۷۴ – ص ۱۴گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید گزارش تخصصی دبیران پیام های آسمانی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1