پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع بررسی روشهای کاهش ترس از مشارکت در فعالیتهای گروهی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی با موضوع نهادینه کردن علا قمندی دانش آموز ان به درس

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی کار و فناوری با موضوع جذاب نمودن درس کار و فناوری برای دانش آموزانم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع آموزش آداب معاشرت به دانش آموزان

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی زبان و ادبیات فارسی با موضوع بهبود نمرات املای دانش آموزان کلاس

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر ورزش با موضوع ارتقا مهارت دانش آموزم در ورزش به سطح خیلی خوب

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی ریاضی متوسطه اول با موضوع بر طرف کردن مشکل فهم درس ریاضیات

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی سرپرست خوابگاه با موضوع بر طرف کردن مشکل افسردگی و گوشه گیری دانش آموز در خوابگاه

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مختلف مدرسه

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معلم ریاضی متوسطه اول با موضوع بر طرف کردن علل مخرب در عدم یادگیری درس ریاضی

35,000 ریال
خرید محصول