پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

پروژه کارآفرینی جمع آوری شیر رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۸۵۰۰ کیلوگرم در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک ید دار رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۳۰۰ کیلو گرم در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۳۰۰ کیلو گرم در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۸۰۰ تن در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۸۰۰ تن در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید نان ماشینی رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۵۰۰ کیلو گرم در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید ماکارونی رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۸۰۰ تن در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۸۰۰ تن در سال

40,000 ریال
خرید محصول

پروژه کارآفرینی تولید لواشک از خرما رشته صنایع غذایی با ظرفیت ۱۸۰۰۰۰ کیلو در سال

40,000 ریال
خرید محصول