پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی معلم پایه ششم با موضوع تاثیر فرایند درس پژوهی بر رشد حرفه ای معلمان

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا با موضوع تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس جغرافیا

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی مشاوران دبیرستان با موضوع بررسی و بالا بردن مشارکت اولیا و جلب مشارکت های مردمی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر علوم با موضوع بررسی روشهای کاهش ترس از مشارکت در فعالیتهای گروهی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی مدیر دبستان با موضوع استفاده از بازی درمانی شناختی بر دامنه توجه و یادگیری ریاضی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر تربیت بدنی با موضوع تاثیر ورزش بر یادگیری دانش آموزان پایه اول

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی کلاس دوم دبستان با موضوع ارتقا سطح علمی دانش آموزانم با به بکارگیری تکنولوژی آموزشی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی با موضوع نهادینه کردن علا قمندی دانش آموز ان به درس

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر دین و زندگی با موضوع جذب دانش آموزان یازدهم انسانی به درس دین و زندگی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی کار و فناوری با موضوع جذاب نمودن درس کار و فناوری برای دانش آموزانم

40,000 ریال
خرید محصول