پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی معلم چهارم ابتدایی با موضوع چگونه توانستم پرسش مهر هجدهم رئیس جمهور را به صورت عملی در کلاسم پیاده سازی کنم ؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر ریاضی با موضوع چگونه توانستم به کمک تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و ابتکارات حرفه ای سطح علمی دانش آموزانم را افزایش دهم؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا با موضوع چگونه توانستم به کمک اردوهای آموزشی و تفریحی به یادگیری دانش آموزان در ردس جغرافیا کمک کنم ؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی مدیر با موضوع چگونه توانستم به آراستگی و شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی معلم چهارم ابتدایی با موضوع چگونه توانستم باروشهای نوین نمایشی به موفقیت تحصیلی دانش آموزانم در درس ریاضی کمک کنم؟

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع چگونه توانستم با مشارکت اولیا و استفاده بهینه از تواناییهای آنان در فرایند فعالیت های پرورشی به نتیجه مطلوب برسم ؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی آموزگار ششم دبستان با موضوع چگونه توانستم با کمک درس تفکر و سبک زندگی  ، تفکر خلاق را در دانش آموزان ایجاد نمایم ؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی آموزگار اول دبستان با موضوع چگونه توانستم با کارهای عملی و کادرستیها دانش آموزان را به درس علوم علاقمند کنم؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی آموزگار چهارم دبستان با موضوع چگونه توانستم با طرح  تکالیف خلاق زمینه ی تمرکز وتعمیق یادگیری درحین تدریس رادر دانش آموزان پایه چهارم  فراهم نمایم ؟

3500 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی مدیر دبستان با موضوع چگونه توانستم  با تدبیر و ایجاد رابطه عاطفی خشونت دانش آموزان ناسازگار رامهار کنم و دبستان را به محیط شادتری تبدیل نمایم؟ دقیق و کامل در قالب ورد

3500 تومان
خرید محصول